صفحه اصلیIمعرفی شرکتIنقشه سايتIجستجوي پيشرفتهIآرشیو اخبارIتماس با ما
خدمات الکترونیکی
دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٣
نظرسنجی
ترجیح میدهید قبض برق خود را به چه صورتی دریافت نمایید؟

دریافت قبض برق به صورت کاغذی
دریافت قبض برق به صورت ایمیل
دریافت قبض برق به صورت پیامک

خدمات الکترونیکی

خدمات الکترونیکی و غیر حضوری قابل ارایه به مشترکین محترم

واگذاری انشعاب آمپری افزایش یا کاهش آمپراژ
اصلاح سرویس انشعاب تغییر مکان داخلی
جمع آوری موقت انشعاب جمع آوری دایم انشعاب
آزمایش کنتور قطع موقت انشعاب برق
نصب مجدد انشعاب تفکیک و ادغام انشعاب آمپری
اصلاح نام اصلاح آدرس
صدور فیش قطع و وصل صدور قبض المثني انشعاب
وصل مجدد انشعاب تغییر تعرفه
تسویه حساب تغییر نام
واگذاری برق موقت بررسی صورت حساب
سوابق مصارف و صورتحساب سوابق پرداخت
صدور صورتحساب خارج از دوره درخواست انصراف قبل از برقراري
محاسبه برق مصرفي با خوداظهاري        
جمع آوري اطلاعات پايه                         

صفحه اصلیIفرم ارتباطIمعرفی شرکتIسوالات متداولIسايتهاي مرتبطIنقشه سايتIجستجوي پيشرفته