برای مشاهده لیست مناقصات بر روی لینک زیر کلیک کنید
لیست مناقصات

برای دانلود فایل های فهرست بها و وندور لیست بر روی لینک زیر کلیک کنید
فهرست بها و وندور لیست


لینک آئین نامه معاملات

دریافت آئین نامه معاملات شرکت توزیع نیروی برق

اسناد ارزیابی کیفی طرح جامع

اسناد ارزیابی کیفی بازدید دوره ای از تاسیسات


برای شرکت در هر مناقصه باید فرم زیر را تکمیل نمایید.
فرم شرکت در مناقصه
نام و نام خانوادگی :
*
نام شرکت :
*
شناسه ملی شرکت :
*
شماره تماس شرکت :
*
شماره فکس شرکت :
*
شماره تلفن همراه :
*
آدرس شرکت :
*
آدرس ایمیل :
*
شماره فیش واریز شده :
*
عنوان مناقصه مورد نظر :
*