برگزاری دوره آموزش IMS :

در راستای پیاده سازی نظام مدیریت یکپارچه IMS

و قرارداد منعقده با شرکت آرکا فرایندکیفیت گستر،

مشاور شرکت توزیع برق غرب در بخش HSE-MS

یک دوره جلسه توجیهی - آموزشی به مدت 70نفر

ساعت در سطح مسئولین ایمنی و دفاتر ایمنی و

دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری در سالن

کنفرانس شرکت برگزار گردید.

 

ممیزی داخلی IMS :

اولین دوره ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS ، در

سطح واحدهای ستادی با همکاری شرکت آرکا فرآیند 

کیفیت گستر و دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری انجام شد.

 

 

 


 

دومین مرحله  ممیزی داخلی IMS  معاونت های منابع انسانی ، برنامه ریزی و مهندسی با حضور مشاور ایزو در تاریخ های 29 و 1397/05/30 در شرکت توزیع برق غرب انجام شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسات آموزشی مدیریت دانش:

با هماهنگی دفتر آموزش شرکت توزیع برق غرب و دفتر

توسعه مدیریت و تحول اداری یک دوره کلاس آموزشی تحت

عنوان مدیریت دانش به مدت دو روز در تاریخ های  دوازدهم و

سیزدم خرداد ماه به تعداد 432 نفر ساعت و با حضور کارشناسان

ستادی و امورهای تابعه در شرکت توزیع غرب برگزار گردید.

    دانلود : سيستم_مديريت_يکپارچه_IMS.pdf           حجم فایل 55 KB
   دانلود : مدیریت_دانش.pdf           حجم فایل 1526 KB