توجه

به اطلاع متقاضیان محترم انشعاب برق از محل اعتبار ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب و برق و ... می رساند : حسب مصوبه جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با شماره 753/354/9018 مورخ 19/2/1397 تغییرات مهمی در نحوه پذیرش متقاضیان بوجود آمده است.

مطالعه دقیق مفاد این تغییرات که در صفحات بعدی سامانه آمده است مورد توصیه اکید است.

خواهشمند است زمانی نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام فرمایید که براساس مفاد اطلاعیه یاد شده از  امکان ارایه مدارک مورد نیاز اطمینان داشته باشید .

 همچنین درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های ادارات خدمات مشترکین امورهای توزیع برق شهرستانها تماس حاصل فرمایید.

 

اطلاعیه شماره یک

حسب مفاد نامه شماره 753/354/9018 مورخ 19/02/97 دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران مبنی بر ابلاغ مصوبات جلسه مورخ 16/02/97 شورای حفظ حقوق بیت المال درخصوص " نحوه اجرای ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق و ...." (موسوم به انشعابات موقت) مقتضی است قبل از ثبت نام و تکمیل فرم ها به مفاد این ابلاغیه توجه فرمایید .

بدیهی است ثبت نام در این سامانه به معنای پذیرش درخواست متقاضیان نبوده و تشخیص در واگذاری انشعاب و انطباق با ضوابط اعلان شده به عهده شرکت توزیع برق غرب مازندران می باشد .

 

الف ) متقاضیان واقع در محدوده خدمات شهری و بافت روستا که دارای طرح هادی مصوب باشند .

برای متقاضیانی که در محدوده خدمات شهری و بافت روستاهای که دارای طرح هادی مصوب مسکن قرار دارند کما فی السابق از فرآیند اتصال موقت با رعایت دستورالعمل های مربوطه ، واگذاری انشعاب بلا مانع می باشد .

تبصره : چنانچه تامین برق این دسته از متقاضیان نیازمند احداث شبکه باشد اخذ استعلام های مربوطه از مراجع ذی صلاح الزامی است .

 

ب ) متقاضیان واقع در خارج از محدوده قانونی خدمات شهری ( حریم شهر )

واگذاری انشعاب به متقاضیان فاقد جواز ساخت در محدوده قانونی حریم شهر منوط به اخذ استعلام از کمیسیون ماده 100 شهرداری می باشد .

تبصره 1 : کمیسیون مذکور ظرف مدت ده روز پس از ثبت استعلام مربوطه در دبیرخانه کمیسیون های یاد شده مکلف به ارایه پاسخ می باشد .

تبصره 2 : در پاسخ به استعلام در صورتیکه کمیسیون یاد شده ملک مورد نظر را دارای "رای قلع و قمع بنا" و یا "تخریب" اعلام نماید امکان واگذاری فراهم نمی باشد و در غیر این صورت ، واگذاری انشعاب برق وفق فرآیند اتصال موقت بلامانع می باشد .

تبصره 3 : چنانچه تامین برق این دسته از متقاضیان نیازمند احداث شبکه باشد اخذ استعلام های مربوطه از مراجع ذی صلاح الزامی است .

 

ج )متقاضیان واقع در خارج از حریم شهر و داخل روستاهای فاقد طرح هادی مسکن و خارج از روستاها و اراضی جنگلی و جلگه ای و منابع طبیعی و کشاورزی   

واگذاری انشعاب برق به متقاضیان فاقد مجوز تغییر کاربری مستقر در خارج از حریم شهر و داخل روستاهای فاقد طرح هادی مسکن و همچنین خارج از روستاها و اراضی جنگلی و جلگه ای و کشاورزی نیازمند اخذ استعلام بشرح ذیل می باشد :

 

اراضی جنگلی و جلگه ای و اراضی منابع طبیعی :                اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان مربوطه

اراضی کشاورزی و باغات :                                               اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه

تبصره 1 : احداث شبکه توزیع برق به منظور تامین برق برای این دسته از متقاضیان ممنوع می باشد .

تبصره 2 :آن دسته از متقاضیان که دارای احکام قضایی محکومیت مرتبط با کاربری بوده و به ادارات برق نیز ابلاغ شده باشد از شمول این قانون خارج و امکان تامین برق مقدور نمی باشد  .

تبصره 3 : آن دسته از متقاضیان که دارای مجوز کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری باشند نیز واگذاری انشعاب برق وفق فرآیند ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و ... بلا مانع می باشد .

 

سایر ملاحظات :

1-    در صورت حصول اطمینان از احداث ساختمان در سال 96 به بعد امکان واگذاری انشعاب در هیچ یک از شقوق اشاره شده مقدور نمی باشد .

2-    رعایت حریم های قانونی اعم از حریم دریا و بستررودخانه ها و شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق و خطوط انتقال گاز و جاده ها و ...در همه اشکال فوق الاشاره الزامی است .

3-     مشخصات انشعابات واگذار شده(موضوع این سامانه ) اعم از نام مالک و آدرس حسب تکلیف این شرکت وفق اقتضائات ناشی از وقوع ملک به اداره منابع طبیعی وآبخیزداری و یا جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه ارایه خواهد شد  .

4-    اخذ تعهد نامه رسمی از متقاضیان نیز کمافی سابق جزء تکالیف امورهای توزیع برق قرار دارد .

5-    فرآیند تبدیل انشعاب موقت موضوع این نامه به انشعاب دایم تا اطلاع ثانونی امکان پذیر نمی باشد .

 

اخذ بهای انرژی مصرفی محاسبه نشده و خسارت ناشی از آن وفق ضوابط و مقررات اعلان شده الزامی است.

 

ورود به سامانه