اهمیت و ضرورت پدافند غیرعامل

پدافند غیر عامل

امام خمینى(ره): در هر شرایطى باید بنیه دفاعى کشوردر بهترین وضعیت باشد، مردم در طول سال هاى جنگ و مبارزه ابعاد کینه وقساوت و عداوت دشمنان خدا و خود رالمس کرده اند، باید خطر تهاجم جهانخواران در شیوه ها و شکل هاى مختلف راجدى تر بدانند.

مقام معظم رهبرى: دفاع جزئى از هویت یک ملت زنده است،هر ملتى که نتواند از خود دفاع بکند زنده نیست، هر ملتى هم که به فکر دفاع از خودنباشد و خود را آماده نکند، در واقع زنده نیست، هر ملتى هم که اهمیت دفاع رادرک نکند به یک معنا زنده نیست.

تعریف پدافند غیرعامل

پدافند = پد +آفند

پد = پاد = متقابل یا متضاد

آفند = جنگ و جدال و دشمنی دفاع


نتایج استفاده از پدافند غیر عامل

1 - کاهش طمع کشورهای تهدید کننده و متخاصم.

2 – قرار نگرفتن در مظان اتهام تهدید علیه کشورها ( مطابقت با سیاست تنش زدایی ).

3 – پویایی علمی و فنی ( در کلیه سطوح مدیریتی ، مهندسی و فنی ).

4 – افزایش پایداری ملی.

 

 

   دانلود : فرم_2-3_وزارت_کشور.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : فرم_شماره_1بحران.doc           حجم فایل 35 KB
   دانلود : فرم_شماره_1پدافند.doc           حجم فایل 41 KB