خرید تضمینی برق از نیروگاه تجدیدپذیر و پاک 

 شركت توزيع نيروي برق غرب استان مازندران در نظر دارد در راستاي اجراي مصوبه شماره ۹۵/۱۴۲۷۳/۳۰/۱۰۰ مورخ ۹۵/۲/۱۹ وزير محترم نيرو در زمينه خريد تضميني برق از نيروگاه­هاي تجديد پذير و پاك (خورشيدي و بادي) از مشتركين متقاضي احداث اين نوع نیروگاه ثبت نام بعمل آورد.

متقاضيان مي توانند جهت اطلاع از شرايط قرارداد ،به سايت اين شركت به آدرس www.bargh-gmaz.ir  و يا به مديريت برق شهرستان­هاي تابعه ( محمودآباد نور-نوشهر-چالوس-کلاردشت-عباس آباد تنکابن و رامسر )مراجعه و ضمن تكميل فرم پيش ثبت نام ، تقاضاي انعقاد قرارداد و احداث نيروگاه بنمايند .

بديهي است با عنايت به محدوديت ميزان قرارداد خريد از  اين سامانه­ ها ، اولويت در تاريخ تكميل فرم پيش ثبت مي باشد.

شرایط قرارداد :

- داشتن انشعاب برق در محل متقاضی برای نصب سامانه تجدیدپذیر الزامی است.

- خرید تضمینی برق مشمول مشترکین دولتی نمی گردد.

- حداکثر ظرفیت توان قابل تقاضا محدود به ظرفیت انشعاب بوده و از 100 کیلووات برای نیروگاه خورشیدی و 1 مگاوات برای نیروگاه بادی بیشتر نمیتواند باشد.

- کلیه هزینه های احداث نیروگاه و خرید تجهیزات و اجرای آن بعهده متقاضی بوده و با نظارت شرکت توزیع برق انجام می شود (پیمانکاران واجد شرایط و مشخصات فنی تجهیزات از طرف شرکت توزیع ارائه می‌گردد).

-نیروگاه تجدیدپذیر توسط شرکت توزیع برق به شبکه متصل و انرژی تولیدی آن با کنتور مجزا از کنتور انشعاب برق متقاضی اندازه گیری و خریداری می‌شود.

- مدت زمان خرید انرژی تولیدی از این نیروگاهها به مدت 20 سال تضمین می گردد.

 

چکیده اطلاعات و شرایط اولیه متقاضی احداث نیروگاه تجدید پذیر

مصوبه نرخ و شرایط خرید تضمینی

فلوچارت گردش کار

نمونه قرارداد با متقاضی

فهرست نفرات پاسخگو در شهرستان

فهرست پیمانکاران

الزامات فنی تجهیزات سامانه های خورشیدی , الزامات فنی تجهیزات سامانه های بادی , نمونه قرارداد طراحی

فرم ثبت نام