معرفی شاخص های عمومی :

 

       شهرستان رامسر در منتها الیه غربی استان مازندران واقع شده و از غرب به استان گیلان ، از شرق به شهرستان تنکابن ، از شمال به دریای خزر و از جنوب به رشته کوههای البرز محدود می گردد و دارای مساحت 730 کیلومتر مربع و شامل 2 شهر و 205 روستا می باشد که از این مقدار تعداد 124 روستا دارای سکنه و 81 روستا فاقد سکنه می باشد که از میان روستاهای دارای سکنه 121 روستا برقدار و 3 روستا فاقد برق می باشند .

 

       امور برق رامسر با مساحت ساختمان عملیاتی ملکی1570 متر مربع و 60 نفر پرسنل با زیرمجموعه اداره برق بخش کتالم ، مسؤولیت تأمین برق مشترکین این شهرستان را برعهده دارد که تا پایان سال 95 دارای 53230 مشترک اعم از 43902 مشترک خانگی ، 1746 مشترک عمومی ، 414 مشترک کشاورزی ، 356 مشترک صنعتی ، 6185 مشترک تجاری و 627 اشتراک روشنایی معابر و به تفکیک شهری و روستایی دارای 35656 مشترک شهری و 17574 مشترک روستایی بوده است . 

 

    سایر اطلاعات الکتریکی مربوط به این امور تا پایان سال 95 به صورت ذیل بوده است :

 - طول خطوط فشار متوسط موجود : 389 کیلومتر  

- طول خطوط فشار ضعیف موجود 767 کیلومتر  

- تعدادترانسفورماتورهای موجود :895  دستگاه

- ظرفیت ترانسفورماتورهای موجود : 144 mVA

 پیک بار همزمان :  MW 46.73

شماره تماس دفتر مدیر امور: 55256004

شماره تماس دفتر مشترکین:55256003