معرفی شاخص های عمومی :

       شهرستان تنکابن در غرب استان مازندران واقع شده و تحت پوشش امور برق تنکابن قرار دارد که این حوزه ، از غرب به شهرستان رامسر ، از شرق به شهرستان عباس آباد ، از شمال به دریای خزر و از جنوب به رشته کوههای البرز محدود می گردد و دارای مساحت 1732 کیلومتر مربع و شامل 4 شهر و 372 روستا می باشد که از این مقدار تعداد 239 روستا دارای سکنه و 133 روستا فاقد سکنه می باشد که از میان روستاهای دارای سکنه 215 روستا برقدار و 24 روستا فاقد برق می باشند .

 لازم به ذکر است ،  امور برق تنکابن با مساحت ساختمان عملیاتی ملکی 1650 متر مربع و 102 نفر پرسنل با زیرمجموعه اداره برق بخش خرم آباد و اداره برق بخش نشتارود ، مسؤولیت تأمین برق مشترکین این شهرستان را برعهده دارد که تا پایان سال 95 دارای 104837 مشترک اعم از 83655 مشترک خانگی ، 4214 مشترک عمومی ، 2527 مشترک کشاورزی، 335 صنعتی ، 12885 مشترک تجاری و 1221 اشتراک روشنایی معابر و به تفکیک شهری و روستایی دارای 54292 مشترک شهری و 50545 مشترک روستایی بوده است. 

 

   سایر اطلاعات الکتریکی مربوط به این امور تا پایان سال 95 به صورت ذیل بوده است :

 

 

- طول خطوط فشار متوسط موجود :  763 کیلومتر  

- طول خطوط فشار ضعیف موجود :  1257 کیلومتر  

- تعداد ترانسفورماتورهای موجود :  2200 دستگاه

- ظرفیت ترانسفورماتورهای موجود : 330 mVA

- پیک بار همزمان :  MW 89.93

شماره تلفن دفتر مدیرامور:54222065

شماره تلفن دفتر خدمات مشترکین:54233000