معرفی شاخص های عمومی :

 

      امور برق عباس آباد در غرب استان مازندران واقع شده  که ازغرب به شهرستان تنکابن ، از شرق به شهرستان چالوس ، از شمال به دریای خزر و از جنوب به رشته کوههای البرز محدود می گردد و دارای مساحت 311 کیلومتر مربع و شامل 3 شهر و 48 روستا می باشد که از این مقدار تعداد 44 روستا دارای سکنه و 4 روستا فاقد سکنه می باشد که همه روستاهای آن برقدار می باشند .

 

       امور برق عباس آباد با مساحت ساختمان عملیاتی 730 متر مربع ، 64 نفر پرسنل با زیرمجموعه اداره برق عباس آباد و اداره برق بخش سلمانشهر ، مسؤولیت تأمین برق مشترکین این شهرستان را برعهده دارد که تا پایان سال 95 دارای  45866 مشترک اعم از 38704 مشترک خانگی ، 956 مشترک عمومی ، 652 مشترک کشاورزی ، 181 مشترک صنعتی ، 4762 مشترک تجاری و 611 اشتراک روشنایی معابر و به تفکیک شهری و روستایی دارای 30760 مشترک شهری و 15106 مشترک روستایی بوده است.

 

    سایر اطلاعات الکتریکی مربوط به این امور تا پایان سال 95 به صورت ذیل بوده است :

- طول خطوط فشار متوسط موجود :  335  کیلومتر  

- طول خطوط فشار ضعیف موجود : 669  کیلومتر  

- تعداد ترانسفورماتورهای موجود :  1184 دستگاه     

- ظرفیت ترانسفورماتورهای موجود : 192 mVA

- پیک بار همزمان :  MW 52.61

شماره تماس دفتر مدیر: 54629805

شماره تماس دفتر مشترکین امور: 54622130