معرفی شاخص های عمومی :

 

       شهرستان چالوس در غرب استان مازندران واقع شده و این حوزه از غرب به شهرستان عباس‏آباد، از شرق به شهرستان نوشهر ، از شمال به دریای خزر و از جنوب به رشته کوههای البرز محدود می‏گردد و دارای مساحت 1089 کیلومتر مربع و شامل 3 شهر و 142 روستا می باشد که از این مقدار تعداد 123 روستا دارای سکنه و 19 روستا فاقد سکنه می باشد که از میان روستاهای دارای سکنه 120 روستا برقدار و 3 روستا فاقد برق می باشند .

 

       امور برق چالوس با مساحت ساختمان عملیاتی 950 متر مربع و 79 نفر پرسنل با زیرمجموعه اداره برق بخش مرزن آباد ، مسؤولیت تأمین برق مشترکین این شهرستان را برعهده دارد که تا پایان سال 95 دارای 69940 مشترک اعم از 57345 مشترک خانگی ، 2548 مشترک عمومی ، 382 مشترک کشاورزی، 326 مشترک صنعتی ،8750 مشترک تجاری و 589 اشتراک روشنایی معابر و به تفکیک شهری و روستایی دارای 48848  مشترک شهری و 21092 مشترک روستایی بوده است.

 

   سایر اطلاعات الکتریکی مربوط به این امور تا پایان سال 95 به صورت ذیل بوده است :

 - طول خطوط فشار متوسط موجود :  446 کیلومتر

- طول خطوط فشار ضعیف موجود :  695 کیلومتر 

- تعداد ترانسفورماتور: 1189 دستگاه     

- ظرفیت ترانسفورماتور : 191 mVA

 - پیک بار همزمان :  MW 75.46

شماره تماس دفتر مدیر:52220851 (011)

شماره تماس دفتر مشترکین: 52229085(011)