معرفی شاخص های عمومی :

      شهرستان نوشهر در غرب استان مازندران واقع شده و این حوزه از غرب به شهرستان چالوس، از شرق به شهرستان نور ، از شمال به دریای خزر و از جنوب به رشته کوههای البرز محدود می‏گردد و دارای مساحت 1716 کیلومتر مربع و شامل 2 شهر و 140 روستا می باشد که از این مقدار تعداد 133 روستا دارای سکنه و 7 روستا فاقد سکنه می باشد که از میان روستاهای دارای سکنه 130 روستا برقدار و 3 روستا فاقد برق می باشند .

        امور برق نوشهر با مساحت ساختمان عملیاتی ملکی 1740 متر مربع و 100 نفر پرسنل با زیرمجموعه اداره برق بخش کجور و اداره برق بخش صلاح الدین ، مسؤولیت تأمین برق مشترکین این شهرستان را برعهده دارد که تا پایان سال 95 دارای 100385 مشترک اعم از 86362 مشترک خانگی ، 3450 مشترک عمومی ، 544 مشترک کشاورزی ، 574 مشترک صنعتی ، 8343 مشترک تجاری و 1112 اشتراک روشنایی معابر و به تفکیک شهری و روستایی دارای 31626 مشترک شهری و 68759 مشترک روستایی بوده است.

      سایر اطلاعات الکتریکی مربوط به این امور تا پایان سال 95 به صورت ذیل بوده است :

       - طول خطوط فشار متوسط موجود : 784  کیلومتر 

- طول خطوط فشار ضعیف موجود :   1296 کیلومتر 

- تعداد ترانسفورماتور : 2516 دستگاه   

- ظرفیت ترانسفورماتور : 352 mVA

- پیک بار همزمان :  MW 100.06

شماره تماس دفتر مدیر:52332814(011)

شماره تماس:52353756