معرفی شاخص های عمومی :

 

       شهرستان نور در غرب استان مازندران واقع شده و این حوزه از غرب به شهرستان نوشهر ، از شرق به شهرستان محمودآباد ، از شمال به دریای خزر و از جنوب به رشته کوههای البرز محدود می‏گردد و دارای مساحت 2675 کیلومتر مربع و شامل 5 شهر و 224 روستا می باشد که از این مقدار تعداد 182 روستا دارای سکنه و 42 روستا فاقد سکنه می باشد که همه روستاهای آن برقدار می باشند .

       امور برق نور با مساحت ساختمان عملیاتی ملکی 2040متر مربع و 107 نفر پرسنل با زیرمجموعه اداره برق بخش رویان ، اداره برق بخش بلده و اداره برق بخش چمستان ، مسؤولیت تأمین برق مشترکین این شهرستان را برعهده دارد که تا پایان سال 95 دارای 89721 مشترک اعم از 76592 مشترک خانگی ، 3340 مشترک عمومی ، 1552 مشترک کشاورزی ، 511 مشترک صنعتی، 7231 مشترک تجاری و 495 اشتراک روشنایی معابر و به تفکیک شهری و روستایی دارای 41795 مشترک شهری و 46071 مشترک روستایی بوده است . از کل مشترکین امور ، 48% شهری و 52% روستایی محسوب می گردند .

 

    سایر اطلاعات الکتریکی مربوط به این امور تا پایان سال 95 به صورت ذیل بوده است :

  

- طول خطوط فشار متوسط موجود : 814 کیلومتر  

- طول خطوط فشار ضعیف موجود : 1137 کیلومتر  

- تعداد ترانسفورماتور : 215 دستگاه     

- ظرفیت ترانسفورماتور : 293 mVA

- پیک بار غیرهمزمان :  MW 141.52

- پیک بار همزمان :  MW 104.27

شماره تماس دفتر مدیر:44522026(011)

مشترکین: 44529859