معرفی شاخص های عمومی :

 

       شهرستان محمودآباد در ابتدای حوزه غربی استان مازندران ( حوزه تحت پوشش شرکت توزیع برق غرب مارندران ) قرار دارد و از غرب به شهرستان نور ، از شرق به شهرستان فریدونکنار ، از شمال به دریای خزر و از جنوب به رشته کوههای البرز محدود می گردد و دارای مساحت263 کیلومتر مربع و شامل 2 شهر و90 روستا می باشد که از این مقدار تعداد 89 روستا دارای سکنه و 1 روستا فاقد سکنه می باشد که همه روستاهای آن برقدار می باشند .

 

       امور برق محمودآباد با مساحت ساختمان عملیاتی ملکی 1011 متر مربع و 78 نفر پرسنل با زیرمجموعه اداره برق بخش سرخرود ، مسؤولیت تأمین برق مشترکین این شهرستان را برعهده دارد که تا پایان سال 95 دارای 64291 مشترک اعم از 53741 مشترک خانگی ، 2097 مشترک عمومی ، 1905 مشترک کشاورزی، 428 مشترک صنعتی ، 5491 مشترک تجاری و 629 اشتراک روشنایی معابر و به تفکیک شهری و روستایی دارای 26975 مشترک شهری 37316 مشترک روستایی بوده است.

     سایر اطلاعات الکتریکی مربوط به این امور تا پایان سال 95 به صورت ذیل بوده است :

 - طول خطوط فشار متوسط موجود : 470 کیلومتر  

- طول خطوط فشار ضعیف موجود :  657 کیلومتر

- تعداد ترانسفورماتور :  1892 دستگاه       

- ظرفیت ترانسفورماتور :  268 mVA  

- پیک بار همزمان :  MW 106.66

شماره تماس مدیر امور:  44742556(011)

شماره تماس واحد مشترکین:  44740650