نظر سنجی خدمات شرکت

پاسخگوي عزيز :بدون شك اطلاع از خواسته ها ی  شما و توجه دقيق به آنها زمينه مناسب و خوبي را براي همكاري متقابل در جهت ارايه خدمات بهتر فراهم می کند. پرسشنامه حاضر در جهت نيل به اين هدف تهيه و در اختيار شما قرار گرفته است اميداست با ارايه اطلاعات درست در اين همكاري متقابل شركت فرمایيد و با تكميل كردن اين پرسشنامه ما را از نظرها و پيشنهاد هاي سازنده خود آگاه نموده و در رسيدن به هدف مورد نظر رهنمون باشيد.    روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران

 جنس         مرد            زن

 1-آیا تاکنون جهت دریافت خدمات برق به اداره برق محل سکونت خود مراجعه نموده اید؟ بلی   خیر

 2-آیا در داخل ساختمان اداره برق ،تابلوی راهنمای اتاقها و طبقات وجود دارد؟     بلی        خیر

 3-در صورت مراجعه،تا چه حد از میزان پاسخگویی این اداره رضایت داشته اید؟     
      بسیار زیاد             زیاد              متوسط            کم              بسیار کم  

 4-تا چه اندازه از نحوه برخورد(رعایت ادب و احترام)کارکنان اداره برق شهر خود رضایت داشته اید؟ 
      بسیار زیاد             زیاد              متوسط            کم               بسیار کم

 5-تا چا اندازه از سرعت انجام کار (متناسب با زمان تعیین شده برای آن)در اداره برق شهر خود
 رضایت داشته اید؟   بسیار زیاد          زیاد           متوسط          کم              بسیار کم

 6-تا چه اندازه نسبت به رعایت قوانین و سلامت اداری در اداره برق شهر خود اعتماد دارید؟
   بسیار زیاد       زیاد     متوسط     کم         بسیار کم

 7- تا چه اندازه از کیفیت و مطلوبیت (ولتاژ،فرکانس،نوسانات)برق شهر خود رضایت دارید؟
    بسیار زیاد       زیاد     متوسط     کم         بسیار کم

 8-تا چه اندازه از سرعت ارایه خدمات زیر رضایت دارید؟
 الف) برقراری انشعاب :      بسیار زیاد       زیاد     متوسط     کم         بسیار کم
 ب)تغییر نام مشترک:          بسیار زیاد       زیاد     متوسط     کم         بسیار کم
 ج)اصلاح صورتحساب :        بسیار زیاد       زیاد     متوسط     کم         بسیار کم

 9-تا چه اندازه از تلاش شرکت برق در جهت تسریع در رفع عیب و خاموشی برق رضایت دارید؟
بسیار زیاد           زیاد            متوسط     کم         بسیار کم

 10-تا چه اندازه از زمان مراجعه مامورین برای قرائت کنتور منزل خود رضایت دارید؟
  بسیار زیاد            زیاد            متوسط     کم         بسیار کم

 11-تا چه اندازه از دقت مامورین در قرائت کنتور منزل خود رضایت دارید؟
  بسیار زیاد           زیاد            متوسط     کم         بسیار کم

 12-تا چه اندازه از توزیع به موقع قبض برق توسط مامورین رضایت دارید؟
  بسیار زیاد           زیاد            متوسط     کم         بسیار کم

 13-روشنایی معابر محل سکونت شما تا چه اندازه تامین شده است؟ 
  بسیار زیاد           زیاد            متوسط     کم         بسیار کم

 14-به نظر شما قیمت برق در مقایسه با آب،گاز،تلفن چه طور است؟ 
خیلی بیشتر است    بیشتر است      فرقی ندارد      کمتر است       خیلی کمتر است

 15-آیا در منزل یا محل کارتان از لامپ کم مصرف اشتفاده می کنید؟   بلی          خیر

 16-از نور این لامپ ها چقدر رضایت دارید؟        زیاد          متوسط        کم       بسیار کم