اسناد تجديد مزايده تیر بتونی و چوبی اسقاط

اسناد تجديد مزايده یراق آلات و اثاثيه اداری اسقاط

اسناد مزایده انواع سیم مسی و آلومینیوم اسقاط

اسناد مزايده کابل مسی و آلومينیوم اسقاط-اتمام مهلت

اسناد مزايده تیر بتونی و چوبی اسقاط-اتمام مهلت

اسناد مزايده یراق آلات و اثاثيه اداری اسقاط-اتمام مهلت

مزایده خودرو مزدا1600 - اتمام مهلت

مزایده خودرو سمند - اتمام مهلت

تجدید مزایده انواع ترانسفورماتور اسقاط به تعداد 109 دستگاه - اتمام مهلت

مزایده فروش انواع تیر بتونی و چوبی اسقاط به تعداد 1484 اصله - اتمام مهلت

مزایده فروش انواع کابل اسقاط به مقدار 12239 متر - اتمام مهلت

مزایده فروش انواع یراق آلات اسقاط و بشکه خالی تعداد 70 عدد و روغن ترانس غیر قابل استفاده 12000 لیتر - اتمام مهلت

 

 

 

 

جهت شرکت در مزایده فرم زیر را تکمیل نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 فرم شرکت در مزایده
 نام و نام خانوادگی :
 نام شرکت :
 شماره تماس شرکت :
 شماره همراه :
 شماره فیش واریز شده :
 نام مزایده ١ :
 نام مزایده ٢ :
 نام مزایده ٣ :
 نام مزایده ٤ :
 سایر مزایده ها :