برای مشاهده لیست مناقصات بر روی لینک زیر کلیک کنید
لیست مناقصات

برای دانلود فایل های فهرست بها و وندور لیست بر روی لینک زیر کلیک کنید
فهرست بها و وندور لیست


لینک آئین نامه معاملات


دریافت آئین نامه معاملات شرکت توزیع نیروی برق

اسناد فنی و مالی انتخاب مشاور نظارت کارگاهی
برای شرکت در هر مناقصه باید فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرم شرکت در مناقصه
نام و نام خانوادگی :
*
نام شرکت :
*
شناسه ملی شرکت :
*
شماره تماس شرکت :
*
شماره فکس شرکت :
*
شماره تلفن همراه :
*
آدرس شرکت :
*
آدرس ایمیل :
*
شماره فیش واریز شده :
*
عنوان مناقصه مورد نظر :
*