شرکت توزيع نيروي برق غرب مازندران به عنوان يکي از شرکت هاي وابسته به صنعت برق کشور و نيز از شرکت هاي اقماري برق منطقه اي مازندران و گلستان، وظيفه ارائه خدمات در زمينه توزيع نيروي برق را در حوزه عملکردي امور هاي محمود آباد ،نور ،نوشهر ،چالوس ، عباس آباد ،تنکابن و رامسربه عهده دارد و مهمترين حوزه هاي فعاليت اين شرکت براي ارائه خدمات عبارتند از برقراري انشعاب ،بهره برداري و نگهداري از تاسيسات ، تامين روشنايي معابر و ساير خدمات مرتبط بر اساس سياستها ،ضوابط و مقررات تدوين شده از سوي وزارت نيرو.

هدف نهايي شرکت در انجام مجموعه فعاليتهاي ياد شده جلب اعتماد و رضايت متقاضيان ، مشترکين و بطور کلي ارباب رجوع مي باشد و براي تحصيل اين آرمان بزرگ مديريت و کارکنان شرکت اعتقاد دارند که:

* خدمات صادقانه مجموعه صنعت برق مي تواند موجبات غنا و تعالي زندگي مردم را فراهم ساخته و روابط متقابل را تقويت نمايد.

* پاسخگويي به انتظارات ارباب رجوع در چارچوب قوانين ،مقررات و دستورالعمل هاي وزارت نيرو را وظيفه خود دانسته و به آن پايبنديم.

* شرط توفيق شرکت ،تامين رضايت ارباب رجوع مي باشد،ما در ارائه خدمات خود به اين امر مهم پايبنديم و شعار "ارائه خدمات مطلوب وظيفه ما و جلب رضايت مردم آرزوي ماست" را با شعور و عشق تمام به منصه ظهور خواهيم رساند.

* کارکنان شرکت برق به عنوان ارزشمندترين منابع سازمان بوده و خويشتن داري ، راستگويي ، درستکاري و شکيبايي از محاسن ارزشمند آنان است ،لذا براي تقويت اين ويژگيها از هيچ کوششي دريغ نخواهيم کرد.

* ما خدمت بي توقع به مردم را وظيفه خود دانسته و براي انجام اين تکليف بزرگ تلاش خواهيم کرد تا ارزشها ، اصول اخلاقي و صفات معنوي در ارائه خدمات خداپسندانه به ارباب رجوع فراموش نگردد.

* نظم ، آراستگي ، و آمادگي براي ارائه خدمات به ارباب رجوع و انصاف را رمز بقاء سازمان تلقي نموده و همواره به خاطر داريم که ما امانتدار مردم هستيم و خدمت به آنان فرصتي گرانبها براي کسب رضاي حق تعالي است


مهندس کیوان فرح زاد
عضو اصلی هيئت مديره و مدير عامل