قرائت کنتور برق با موبایل و تبلت بطور آزمایشی

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق غرب مازندران قرائت کنتورهای برق در توزیع غرب مازندران بطور آزمایشی در امور چالوس با 13 مامور قرائت انجام شد.


سیستمی شدن مراحل طراحی و نظارت

مهندس فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران از تهیه سامانه مهندسی طراحی و نظارت در جهت بهبود کیفیت خدمات به مشترکان برق که به زودی در این شرکت اجرائی خواهد شد، خبر داد.


ثبت نام سکونتگاههای غیر مجاز برای کنتور برق

مهندس فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران ضمن اشاره به اهمیت موضوع کاهش تلفات برق اعلام کرد ثبت نام سکونتگاههای غیر مجاز جهت دریافت کنتور برق از مرز 14000 گذشت.


مانور پدافند غیرعامل در شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

مانور پدافند غیرعامل با هدف بررسی آمادگی مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی، مهم و حساس در امورهای هشتگانه شرکت توزیع برق غرب مازندران در مرکز دیسپاچینگ ستاد با دستور مدیر عامل با یاد و نام شهدای مدافع حرم برگزار شد.<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>