مهندس کیوان فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در بازدید از امور برق نوشهر از مکانیزه شدن بایگانی مشترکین این امور بصورت پایلوت خبر داد.


ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن توسی، مشهور به خواجه نصیرالدین در ۵ اسفند ۵۷۹ در توس دیده به جهان گشود. خواجه نصیرالدین توسی شاعرفیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضی دان و منجم ایرانی سده هفتم است. به احترام این دانشمند بزرگ ایرانی پنجم اسفند ماه ، روز مهندس نام گرفته است


مهندس کیوان فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران از اجرای مانور جهادی تعمیرات فیدر میرزا کوچک خان واقع در بخش کتالم شهرستان رامسر، با حضور پرسنل شرکت توزیع و شرکتهای پیمانکاری با نام شهدای والا مقام شهرستان رامسر خبر داد.


به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران معاینات ادواری پزشکی در این شرکت بر اساس دستورالعمل سنجش و ارتقای سلامت کارکنان (به تعداد ششصد نفر) پس از انجام تشریفات اداری و عقد قرارداد با آزمایشگاه و پزشک طب کار آغاز شد.<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>