مهندس فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در دیدار با آقای ردایی یکی از بازنشستگان این شرکت که باتفاق چند تن از همکاران و رئیس و اعضاء هیات مدیره کانون بازنشستگان صورت گرفت گفت: بازنشستگی برگی از زندگی است که باید روزی آن را ورق بزنیم.


مهندس فرح زاد در جلسه پدافند غیر عامل:

مهندس فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در جلسه پدافند غیر عامل که با حضور فرمانده سپاه چالوس، رئیس جامعه مهندسین بسیج استان مازندران و جمعی از همکاران برگزار شد بیان کرد: بخش اعظمی از تلفات انرژی برق ، ناشی از استفاده غیر مجاز از این انرژی است


مهندس فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در بازدید از امور عباس آباد:

مهندس فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در بازدید سرزده از امور برق عباس آباد گفت: محک ارزیابی ادارات و سازمانها در رضایتمندی مشترکین، متقاضیان و شاخص های عملکردی می باشد.


مهندس فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران و جمعی از مدیران ستادی از امور برق نور بازدید کرد.<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>