با پدافند غير عامل آسيب پذيري تاسيسات و شبكه برق به حداقل رسيده و پايداري و قابليت اطمينان شبكه و تاسيسات برق تضمين مي گردد.


مدیر عامل شرکت:شماره برداران باید انشعابات دستکاری شده را شناسایی و معرفی نمایند

در راستای مدیریت مصرف انرژی و گذر از پیک بار 98، نشست مدیرعامل شرکت با همکاران واحد خدمات مشترکین برگزار شد.


توسط شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران انجام شد:

پیرو فعالیت های انجام گرفته در راستای ایجاد سایت آموزشی مهارت محور پرسنل بهره برداری و سیمبانان اتفاقات شبکه ،دوره آموزش عملی برای 23 نفر از فرگیران شاغل در شرکت ، در مهرماه سال جاری برگزار شد.


در راستای برنامه کاهش تلفات برق و جلوگیری از سوء استفاده از شبکه های توزیع برق مانور جمع آوری برق غیر مجاز در بخش چمستان شهرستان نور برگزار شد<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>