مدير عامل شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران:

ستاد مديريت بحران شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران در ساعات اوليه بارش باران ، با تشكيل جلسه اي برنامه هاي گروه هاي اجرايي و فني را بر اساس آمادگي از پيش تعيين شده مورد بازبيني قرار داد.


آمادگی کامل همکاران فنی و اجرایی در راستای تامین برق مشترکین


مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان از مدیر عامل و همکاران شرکت، قدردانی کرد.


در نشستی با حضور اعضای شورای معاونین ،ذیحساب جدید شرکت معرفی و از زحمات ذیحساب پیشین قدردانی شد.<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>