3 اکیپ تعمیرات ترانس به صورت آماده باش کامل در ایام نوروز در امورهای هشتگانه مستقر ونسبت به رفع عیوب ترانس های های معیوب اقدام کردند. مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با اعلام این مطلب گفت: در همین راستا تعداد 9 دستگاه ترانس با قدرت های 25، 50، 100، 250 و 315 کیلوولت آمپر در ایام تعطیلات نوروزی در همان محل پست توزیع ،سرویس و مورد بهره برداری قرار گرفت. وی اعلام کرد: برنامه ریزی هایی صورت گرفته است تا در خصوص رفع عیوب ترانسفورماتورها مانورهایی همانند مانورهای تعمیرات جهادی برگزار شود. فرح زادافزود: علاوه بر 800 دستگاه ترانسفورماتور که در سال گذشته خریداری شده ،خرید 300 دستگاه دیگر نیز در حال انجام است تا در نقاط ثقل بار نصب شود..


برگزاری آزمون به کارگیری نیروهای حجمی شرکت امید خزر گلستان

مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران ضمن بازدید از مراحل اجرایی آزمون گفت: عدالت در جذب نیرو ،عمده ترین هدف در بکارگیری متقاضیان کار در شرکت های طرف قرارداد است و امیدواریم این آزمون بتواند به شناسایی بهتر نیروها جهت بکارگیری در مشاغل مامور قرائت کنتور و سیمبان منجر شود . وی ضمن قدردانی از موسسه آموزش عالی علمی کاربردی آب و برق واحد مازندران و همکاری مدیران مجموعه دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر شهرستان نوشهر خاطر نشان کرد: نتایج آزمون حداکثر تا دو ماه بعد به صورت دوبرابر ظرفیت مشخص و اطلاع رسانی خواهد شد . آزمون یاد شده به درخواست شرکت امیدخزر گلستان توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی آب و برق واحد مازندران برگزار شد که یکی از بالاترین استانداردهای آزمونی را به مرحله اجرایی گذاشت .لازم به ذکر است در این آزمون تعداد 388 متقاضی کار جهت بدست آوردن کرسی شغلی با هم به رقابت پرداختند.


همایش شماره برداران غرب مازندران برگزار شد

مهندس کیوان فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران و اعضای شورای معاونین با شماره برداران شرکت دیدار کردند.


مدیر عامل شرکت توزیع غرب مازندران دربازدیداز نیروگاه های تولید پراکنده نور و محمودآباد

مهندس کیوان فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران از نیروگاه های تولید پراکنده(DG) نور و محمود آباد بازدید کرد و در جریان روند پیشرفت فیزیکی آن قرار گرفت.<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>