عقیل مقیمی مدیر امور کارکنان و رفاه شرکت در سخنانی اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ اهدای خون و همزمان با نهم مرداد روز اهدای خون، جمعی از همکاران شرکت توزیع برق غرب مازندران در یک اقدام خیر خواهانه با اهدای خون خود این روز را گرامی داشتند. وی ادامه کرد: با هماهنگی های انجام شده با سازمان انتقال خون و حضور اکیپ کامل این سازمان در محل نمازخانه ستاد از تعدادی از همکاران علاقمند به این کار خداپسندانه در گروه های خونی مختلف، خون دریافت شد.


مدیریت مصرف برق از سوی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران کاهش 6/18 درصدی مصرف برق را درمدت مشابه تیر و مرداد سال قبل به دنبال داشته است.


سامانه ثبت خسارت مشترکین خانگی و تجاری در سال 1397 در سایت شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران به آدرس http://78.38.81.125:8086 راه اندازی شد.


ساعت و روزهای کاری ستاد شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران تغییر یافت.<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>