مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب استان مازندران در حاشیه نمایشگاه برق خبر داد:

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب استان مازندران از بهره گیری از کنتورهای هوشمند تک فاز برای مدیریت و کنترل مصرف برق سکونتگاه‌های غیردائم و فصلی خبر داد.


با پدافند غير عامل آسيب پذيري تاسيسات و شبكه برق به حداقل رسيده و پايداري و قابليت اطمينان شبكه و تاسيسات برق تضمين مي گردد.


مدیر عامل شرکت:شماره برداران باید انشعابات دستکاری شده را شناسایی و معرفی نمایند

در راستای مدیریت مصرف انرژی و گذر از پیک بار 98، نشست مدیرعامل شرکت با همکاران واحد خدمات مشترکین برگزار شد.


توسط شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران انجام شد:

پیرو فعالیت های انجام گرفته در راستای ایجاد سایت آموزشی مهارت محور پرسنل بهره برداری و سیمبانان اتفاقات شبکه ،دوره آموزش عملی برای 23 نفر از فرگیران شاغل در شرکت ، در مهرماه سال جاری برگزار شد.<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>