به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران مهندس فرح زاد مدیر عامل باتفاق رئیس و اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان و تنی چند از همکاران با آقای ابراهیم فهیمی همکار بازنشسته امور تنکابن در منزل ایشان دیدار کرد.


مهندس کیوان فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در بازدید از امور برق نوشهر از مکانیزه شدن بایگانی مشترکین این امور بصورت پایلوت خبر داد.


ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن توسی، مشهور به خواجه نصیرالدین در ۵ اسفند ۵۷۹ در توس دیده به جهان گشود. خواجه نصیرالدین توسی شاعرفیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضی دان و منجم ایرانی سده هفتم است. به احترام این دانشمند بزرگ ایرانی پنجم اسفند ماه ، روز مهندس نام گرفته است


مهندس کیوان فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران از اجرای مانور جهادی تعمیرات فیدر میرزا کوچک خان واقع در بخش کتالم شهرستان رامسر، با حضور پرسنل شرکت توزیع و شرکتهای پیمانکاری با نام شهدای والا مقام شهرستان رامسر خبر داد.<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>