مانور جهادی فاز یک فیدر ناپایدار لتینگان شهرستان نوشهر با نام شهدای غواص برگزار شد

مهندس فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران از اجرای مانور جهادی فاز یک فیدر ناپایدار لتینگان از توابع شهرستان نوشهر، با حضور شرکتهای پیمانکاری با نام شهدای غواص خبر داد.


مهندس فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران: افتتاح اولین نیروگاه بادی در غرب مازندران

مهندس فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران با حضور فرماندار شهرستان نوشهر و جمعی از همکاران اولین نیروگاه بادی به همراه سیستم هیبریدی در غرب مازندران در شهرستان نوشهر افتتاح شد.


جلسه ایمنی شرکت توزیع برق غرب مازندران در امور محمودآباد برگزار شد

مهندس فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران خبر داد جلسه ایمنی باحضور همکاران در امور محمودآباد برگزار شد.


جلسه ایمنی شرکت توزیع برق غرب مازندران با حضور همکاران ، اصناف و داربستکاران عباس آباد در دفتر اصناف این شهرستان برگزار شد

شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در جهت پیشگیری از بروز حوادث برق گرفتگی جلسه ای با حضور همکاران و اصناف و داربستکاران شهرستان عباس آباد در دفتر اصناف برگزار کرد.<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>