مهندس فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران با حضور در برنامه ضربان برق (ویژه برنامه بحران برف آذرماه 95) در سخنانی اظهار داشت: بر اثر بارش سنگین و کم سابقه برف آذر ماه 1395 در سطح منطقه و بروز خسارت های عمده به تاسیسات شبکه که موجب قطع متناوب برق 35 درصد از مشترکان شرکت شد، با حضور به موقع و شبانه روزی همکاران پرتلاش این شرکت، برق تمامی مشترکان در کوتاه ترین زمان وصل شد.


مهندس فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در سخنانی اظهار داشت: بر اثر بارش سنگین و کم سابقه برف آذر ماه 1395 در غرب مازندران و بروز خسارت به تاسیسات شبکه و متعاقب آن قطع برق حدود 35 درصد از مشترکان، همکاران این شرکت در کوتاه ترین زمان نسبت به وصل برق اقدام نمودند.


کیوان فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در سخنانی اظهار داشت: برق روستاهای دهستان لاویج از توابع شهرستان نور عصر دیروز، پس از باز گشایی راه های دسترسی با تعویض تیرهای برق، کاشت تیرهای جدید و رفع پارگی های سیم های شبکه برقدار شد.


به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق غرب مازندران، برق تمامی روستاهای دارای راه دسترسی وصل شده و کار بازسازی و ترمیم نقاط آسیب دیده به پایان رسیده است.<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>