مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در نشست شورای اداری استان:

شرکت توزیع غرب مازندران برای گذر از پیک تابستان 98 و ارایه خدمات بهینه و به هنگام به مشترکین نیازمند همراهی و هم سویی تمامی دستگاه های اجرایی غرب استان است.


مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران شهادت جمعی ازمدافعان و حافظان مرزهای کشور را در حادثه تروریستی زاهدان تسلیت گفت.


مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در اطلاعیه ای خطاب به کلیه مدیران و همکاران شرکت اعلام کرد:


مجری طرح برق رسانی روستایی شرکت توانیر در مراسم برق رسانی به روستای ورکلو:

تلاش همکاران شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران به گونه ای است که روستای بدون برق وجود نداشته باشد و با پی گیری های لازم و در شرایط بسیار سخت برق رسانی به مناطق مختلف روستایی را انجام داده اند.2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>