به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق غرب مازندران کارگروه کارگروه نیروی صنعت آب و برق در حوزه پدافند غیر عامل در امور توزیع نیروی برق رامسر که با حضور مدیران آبفا، آبفار و نماینده محترم فرماندار و مسول پدافند غیر عامل توزیع برق غرب مازندران تشکیل جلسه داد.


مهندس فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در دیدار با آقای ردایی یکی از بازنشستگان این شرکت که باتفاق چند تن از همکاران و رئیس و اعضاء هیات مدیره کانون بازنشستگان صورت گرفت گفت: بازنشستگی برگی از زندگی است که باید روزی آن را ورق بزنیم.


مهندس فرح زاد در جلسه پدافند غیر عامل:

مهندس فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در جلسه پدافند غیر عامل که با حضور فرمانده سپاه چالوس، رئیس جامعه مهندسین بسیج استان مازندران و جمعی از همکاران برگزار شد بیان کرد: بخش اعظمی از تلفات انرژی برق ، ناشی از استفاده غیر مجاز از این انرژی است


مهندس فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در بازدید از امور عباس آباد:

مهندس فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در بازدید سرزده از امور برق عباس آباد گفت: محک ارزیابی ادارات و سازمانها در رضایتمندی مشترکین، متقاضیان و شاخص های عملکردی می باشد.2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>