مدیرامور برق شهرستان محمودآباد:

در راستای کاهش تلفات انرژی برق و پیک بارو حفاظت از پایداری شبکه توزیع برق و در راستای صیانت از حقوق بیت المال ، اقدامات گسترده ای توسط اموربرق محمود آباد انجام شد.


ادارات موظف به رعایت الگوی مصرف هستند و نیاز است تا در این امر پیشرو و سرمشق سایر مشترکین باشند .


مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران :

با توجه به اهمیت نیروی برق در جوامع امروزی، شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران برای ارایه برق مطمئن و پایدار به مشترکین در ایام تعطیلات نوروز 98 ، درسطح تمامی امورهای هشتگانه ، تمهیدات لازم را اتخاذ کرده است.


مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با صدور حکمی سید محمد حسینی را به عنوان معاون مالی این شرکت منصوب کرد.2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>